Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ nhằm tránh những mất mát, tổn thất, sử dụng sai hoặc thay đổi thông tin mà chúng tôi thu thập từ người sử dụng trên website.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân được cung cấp bởi người sử dụng cho bên thứ 3 bất kỳ, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:
– Tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp;
– Bảo vệ các quyền hay tài sản của Infotech;
– Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;
– Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Nếu bạn cảm thấy website không tuân thủ đúng chính sách bảo mật đã đưa ra, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Thu Thập & Sử dụng thông tin

Đối với khách hàng sử dụng website, Web server không tự động lưu lại domain hoặc địa chỉ email.

Chúng tôi chỉ thu thập địa chỉ email của người sử dụng liên hệ với chúng tôi qua email, thu thập những thông tin được người tiêu dùng chia sẻ qua khảo sát, đăng ký trên site hoặc yêu cầu bản tin. Thông tin chúng tôi sử dụng nhằm cải thiện nội dung website và có thể được thông báo cho người sử dụng những thông tin cập nhật của website, liên hệ với người tiêu dùng với mục đích tiếp thị hoặc tuyển dụng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với các tổ chức khác vì mục đích thương mại. Nếu bạn không muốn nhận thư từ chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết tại đây.

Nếu bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi, bạn có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng. Bạn có thể từ chối bằng cách gửi thư vào địa chỉ trên để thông báo cho chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp số điện thoại liên lạc, bạn có thể nhận được cuộc gọi để cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ, thông tin về các sự kiện sắp diễn ra hoặc thông tin tuyển dụng. Bạn có thể từ chối bằng cách gửi thư vào địa chỉ trên để thông báo cho chúng tôi.

Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng vào những mục đích mới chưa dự báo trước nên có thể chưa được quy định chi tiết tại đây. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhập tại chính sách bảo mật của website. Nếu bạn quan tâm đến cách thức chúng tôi sử dụng và bảo mật thông tin, xin vui lòng thường xuyên theo dõi tại website này.