Giới thiệu

Experience & Vision

Infotech Company

CÔNG TY TNHH INFOTECH (Infotech) – Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0314868012 do sở Kế Hoạch – Đầu Tư TP. HCM cấp ngày 30/01/2018; Lĩnh vực hoạt động chính của Infotech: Dịch vụ phần mềm, Dịch vụ truyền thông và Nội dung số, Sản xuất – Thương mại và Viễn thông – Internet;

Chiến lược của Infotech trong thời gian tới là đầu tư và phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi ICT để trở thành công ty top đầu trong lĩnh vực ICT, có năng lực cạnh tranh tại Việt Nam.