Infotech hợp tác với nhiều hãng công nghệ hàng đầu thế giới để giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm/giải pháp công nghệ tiên tiến.

Phân phối các sản phẩm CNTT: Sản phẩm điện tử, điện lạnh, máy tính, điện thoại, phụ kiện, sản phẩm công nghệ cao…

Ready to Talk