Trung tâm Dữ liệu: Thuê máy chủ – Dedicated & VPS, Thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation & DC Location, Domain, Hosting, SSL Certificates

Dịch vụ Giá trị Gia tăng – CNTT: Google Workspace, Dịch vụ Wifi Marketing, Điện toán đám mây, Bảo mật thuê ngoài – IBM MSS, AWS Direct Connect

Dịch vụ voice: Tổng đài ảo, Đầu số cố định, Đầu số 1900 – 1800, Đầu số di dộng, Dịch vụ SMS Brandname, Dịch vụ Voice OTP

Ready to Talk